Hoppa över menyer

​Tuberkulos

I Finland konstateras årligen cirka 300 nya tuberkulosfall. Av dem är cirka 200 lungtuberkulos och under hälften av dem är smittofarliga. Årligen förekommer i Finland 5-10 stammar som är resistenta mot sedvanliga mediciner.

Vården av tuberkulos genomförs i vårt sjukvårdsdistrikt på lungmedicinska kliniken vid Åucs. För alla patienter påbörjas behandlingen på vårdavdelning, och vid smittofarlig sjukdom vårdas patienten i ett luftisolerat rum. Läkemedelsbehandling påbörjas oftast med en kombination av flera mediciner. Behandlingen fortsätter vanligen i sex månaders tid. Med behandling under övervakning säkerställs att medicinerna tas regelbundet och på så sätt förhindras uppkomst av läkemedelsresistenta bakterier.

Mer information

Tuberkulos (Terveyskirjasto, på finska)

Tuberkulos (THL)

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Lungmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Lungavdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b