Hoppa över menyer

Förebyggande av tuberkulos

Ifall ett barn eller en tonåring exponerats för tuberkulos styrs denna till undersökningar. På kliniken för barn och unga utförs normal intervju, läkarundersökning och därtill tas blodprov och lungbild. På basis av dessa undersökningar kan man konstatera ifall barnet/tonåringen smittats med tuberkulos.

Nästan alltid är smittan latent, vilket betyder att det inte förekommer några symtom. I sådana fall kan barnet/tonåringen inte smitta andra. Sjukdomen kan enkelt behandlas med en tuberkulosmedicin. Medicinering påbörjas alltid för alla småbarn som inte fått BCG-vaccinering. BCG-vaccinering förhindrar inte tuberkulossmitta, men förebygger framskridningen av tuberkulos till allvarliga sjukdomar.

Förebyggande av tuberkulos grundas på nationell rekommendation samt på lagen om smittsamma sjukdomar och på basis av detta är alla undersökningar och all vård fullständigt avgiftsfri.

Päivitetty: 28.1.2015 10:00