Hoppa över menyer

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de mest betydande inflammatoriska tarmsjukdomarna. De viktigaste symtomen för dessa är bukbesvär, anemisering och diarré, ofta blodig diarré.

Inflammationen konstateras från provbitar som tas i endoskopi.  Tarminflammationer behandlas ofta med långvariga medicineringar.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Gastroenterologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b