Hoppa över menyer

Sömnapné

Förträngning av övre luftvägarna under sömnen kan orsaka snarkning och andningsstillestånd. Detta leder till sömnrubbningar och dagtrötthet.

Sömnapné konstateras genom observation hemma av andningen, andningsrörelserna och syresaturationen med en apparat som man får låna från lungmedicinska polikliniken. Efter det lägger vi tillsammans med patienten upp en vårdplan.

Munkliniken och öronkliniken ansvarar till sin del för vården. Behandling med CPAP genomförs under uppföljning av lungmedicinska polikliniken. CPAP-behandlingen påbörjas av en läkare, men efter det fortsätter uppföljningen hos sjukskötare som specialiserat sig inom behandling av sömnapné. Sjukhuset lånar ut CPAP-apparaten för så lång tid som behandling med den anses motiverad.

Mer information [på finska]

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) (Käypä hoito)

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Lungmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Lungavdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b