Hoppa över menyer

Andningssvårigheter hos nyfödda

Det kan uppstå olika slags övergående, men behandlingskrävande problem då andningen hos en nyfödd kommer igång. Ofta behöver nyfödda med andningsproblem andningsstöd eller tilläggssyrgas i några dagar, ofta även antibiotikabehandling.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter