Hoppa över menyer

Vård av den nyfödda

Det nyfödda barnet observeras i förlossningssalen i ett par timmar efter förlossningen. Under denna tid får bebin stifta bekantskap med livet utanför livmodern genom hudkontakt på mammas bröst.  Där kan bebin öva sig att amma. Bebin vägs och längden mäts.  Hen får en injektion K-vitamin för att det inte ska bli några blödningar och allmäntillståndet observeras. Bebin behöver inte badas genast efter förlossningen.

Förlossningen sätter igång mjölkutsöndringen hos mamman och amning upprätthåller den. Bebin får vara med sin mamma på barnsängsavdelningen hela tiden eller så länge mamma orkar.  Bebins närhet och amning påskyndar mjölkutsöndringen ur brösten och ökar mjölkmängden. Vi vill hjälpa till med att få amningen igång och med att stöda amningen.

Skötaren kollar hur den nyfödda mår och ger föräldrarna behövliga barnvårdsråd.  Den dagliga barnvården omfattar bl.a. blöjbyte, tvätt samt vård and huden och naveln. Skötarna ger också pappan goda barnvårdsråd.

Bebin vägs dagligen. På avdelningen uppföljs också bl.a. den nyföddas blodsocker, temperatur och eventuella gulhet.  Vid behov tas laboratorieprov. När bebin är 2 dygn gammal, kontrollerar en barnläkare dess hälsotillstånd och hörsel. I samband med hälsogranskningen kan bebin få vaccination mot tuberkulos.  

Om den nyfödda behöver vård och uppföljning på prematuravdelningen, kan föräldrarna sköta sitt barn där tillsammans med skötarna. En av föräldrarna kan också övernatta i familjerummet på prematuravdelningen.

Information om projektet Vanhemmat Vahvasti Mukaan (på finska) som inletts vid ÅUCS och som nu omfattar hela landet

Ytterligare information

Den nyfödda (Naistalo.fi)

Amning (Naistalo.fi)

Återhämtning efter förlossningen (Naistalo.fi)

Päivitetty: 4.1.2022 10:21

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för familjer och nyföddaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b