Hoppa över menyer

Blod- eller cancersjukdom hos barn

Elakartade blod- eller tumörsjukdomar är ovanliga före vuxen ålder. Universitetssjukhusen ansvarar för diagnostik och behandling av cancersjukdomar och allvarliga blodsjukdomar. I Finland konstateras årligen omkring 150 nya fall av cancer hos barn under 16 år, och årligen kommer av dessa 25-32 fall för behandling inom Åucs specialupptagningsområde.

De tre största diagnosgrupperna är

  • leukemier alltså olika slag av blodcancer
  • hjärntumörer
  • lymfom alltså olika slag av lymfkörtelcancer.

Behandling av cancer och blodsjukdomar

Behandlingen av cancer och blodsjukdomar hos barn tar flera år och uppföljningen fortsätter till vuxen ålder. Det finns många teorier och mycket information om förändringar som får en cell att förvandlas till cancercell. Trots det känner man inte till ursprungsorsaken till cancer i barndomen.

Alla som har svår blodsjukdom och alla cancerpatienter som får läkemedelsbehandling får centralvensingång (infusionsport eller tunnelerad centralvenskanyl) för behandlingarna. På grund av sällsyntheten behandlas blod- och cancersjukdomar hos barn endast enligt internationellt utvecklade behandlingsprogram och behandlingsresultaten följs även upp både på nationell och på internationell nivå.

Våra behandlingsresultat är på internationell nivå och med de nyaste leukemiprogrammen har vi nått den internationella toppen.

Godartade hematologiska sjukdomar

Förutom elakartade sjukdomar behandlar vi – särskilt på Åucs hematologiska poliklinik – patientgrupper inom den godartade alltså benigna hematologiska grenen.  Dessa är patienter som lider av blodets koagulationsstörningar av olika slag, särskilt hemofilipatienter, samt till exempel olika anemier och sjukdomar i samband med svårigheter i produktionen av vita blodkroppar eller trombocyter.

Det förekommer även godartade tumörer hos barn och unga. En stor grupp inom de godartade tumörerna är hemangiom, det vill säga blodkärlsnevus. Åucs behandlingsgrupp för blodkärlstumörer ansvarar för behandlingen av dessa.

Uppföljning är en viktig del av vården

Screening, uppföljning samt behandling av svår blodsjukdom eller cancersjukdom samt av eventuella fysiska och psykosociala biverkningar som behandlingarna kan orsaka är en viktig uppgift för den hematologiska polikliniken.

Cancerbehandling i tillväxtåldern kan orsaka problem i många organsystem och dessa kan uppstå först flera år efter att cancerbehandlingarna avslutats.

På Åucs hematologiska enhet för barn och unga följs patienterna upp till vuxen ålder. När det gått fem år från att behandlingarna avslutades övergår man till besök med 1-2 års mellanrum. Meningen med dessa är att uppmärksamma eventuella problem i samband med tillväxt, pubertetsutveckling, olika organsystem och kognition. När sådana förekommer styrs patienten till vidare undersökningar och behandling inom ifrågavarande specialitet.

Då grundskolan avslutas och senare vid myndighetsåldern måste man ta ställning till utbildningsfrågor, tjänstgöring, psykosocial förmåga och fundera på hur den individuella uppföljningen kan ordnas för patienten.

Uppföljningen baseras på varje patients individuella riskbedömning och den bygger på internationella rekommendationer.

Päivitetty: 14.10.2021 15:04

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b