Hoppa över menyer

​Vakenhetsstörningar

Neurologiska polikliniken undersöker sömnstörningar som är sällsynta neurologiska vakenhetsstörningar, såsom

  • störning som orsakar narkolepsi och hypersomni
  • svårgradigt symtom av rastlösa ben
  • central sömnapné
  • olika anfallsmässiga symtom i sömnen

Till undersökningarna hör noggrann kartläggning med hjälp av sömndagbok och frågeformulär, sömnmadrassundersökning och de mest krävande neurofysiologiska sömnundersökningarna, såsom omfattande hela nattens polysomnografi, sömnlatensundersökning och test för förmåga att hålla sig vaken.

Svåra sömnstörningar utreds i en multiprofessionell arbetsgrupp som består av neurolog, neurofysiolog, psykiater, lungläkare och öronläkare.

Utredning av sömnlöshet hör huvudsakligen till primärvården och psykiatrin och undersökning och behandling av sömnapné till enheten för lungsjukdomar.

Vårdanvisningar

Test för förmåga att hålla sig vaken (MWT)

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b