Hoppa över menyer

Urininkontinens

Urininkontinens, alltså att urin avgår ofrivilligt, är ett vanligt symtom hos kvinnor. Sporadisk urininkontinens kräver inga åtgärder. De vanligaste typerna av urininkontinens är ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens.

Vid ansträngningsinkontinens avgår urin vid ansträngning utan någon känsla av behov att tömma blåsan.

Vid trängningsinkontinens uppstår starkt behov av att tömma blåsan innan urinen avgår.

Vårdanvisningar

Klarläggning av symtom

Endoskopisk undersökning av urinblåsan

Urodynamisk undersökning av urinblåsan

Korrigerande operation av urininkontinens

Injektionsbehandling av urininkontinens

Utvidgning av urinblåsan

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Polikliniken för kvinnosjukdomarGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för kvinnosjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b