Hoppa över menyer

Medfödda urinvägsstopp

Ofta kan man redan under graviditeten i ultraljudsundersökning konstatera strukturella avvikelser i fostrets urinvägar, det är skälet till att man genomför flera ultraljudsundersökningar under graviditeten. Undersökningarna kan leda till vidare undersökningar och behandlingar, såsom antibiotikaprofylax.

För ett barn som fötts genomförs de första ultraljudsundersökningarna oftast i 1-2 veckors ålder. På basis av dessa undersökningar beslutar man om fortsatta undersökningar, som sker på urologiska polikliniken för barn eller på njur- och organtransplantationspolikliniken för barn.

De vanligaste vidare utredningarna är magnetavbildningar, isotopavbildningar och kontrastmedelsavbildningar av urinblåsan. Ifall man i dessa konstaterar avvikande resultat, kan det leda till åtgärd på barnkirurgiska avdelningen.

Kirurgerna på barnkliniken har lång erfarenhet av barnurologi.​

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Barnkirurgiska mottagningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b