Hoppa över menyer

Anestesi

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Patienten sövs ner eller bedövas för operationen. Anestesiformen väljs enligt hurdan och hur omfattande operationen är, patientens ålder och allmäntillstånd och patientens egna önskemål. Anestesiläkaren gör det slutliga valet tillsammans med patienten och den behandlande kirurgen.

Sidans innehåll:

Ryggbedövning

Kombinerat med lämplig premedicinering är bedövning en anestesiform som vanligtvis passar de flesta patienter och som också ger god, omedelbar smärtbehandling efter operationen. Ibland kan operationen utföras under kombination av lämplig bedövning och nedsövning.

Bedövningen ges med en tunn nål i ländryggsområdet då du ligger på sida eller sitter på operationsbordet. Bedövning injiceras mellan ryggkotorna. Ställningen väljs enligt vilket område man vill bedöva och vilket bedövningsmedel man använder.

Bedövningens varaktighet planeras enligt operationen. Före bedövningen kan patienten få intravenös premedicinering. Den intravenösa smärtlindrande eller avslappnande medicinen verkar kraftigt och snabbt, men fördröjer inte utskrivningstiden.

Bedövningen sker snabbt från midjan neråt och det ben som ska opereras domnar kraftigare och för en längre tid. Benet kan också förbli rörlig, men i huvudsak försvinner förmågan att röra på benen kortvarigt. Under operationen ges vanligtvis även avslappnande medicin intravenöst. Medicin kan ges en sådan mängd att patienten sover om han eller hon vill. Det är mycket viktigt för oss att operationen sker lätt ur din synpunkt.

Till början av sidan

Nedsövning

En del av operationerna utförs antingen helt under nedsövning eller genom att kombinera bedövning och nedsövning. Nedsövningen sker genom att man via venkanyl ("dropp") ger nedsövande läkemedel tills patienten somnar.

Utöver nedsövande läkemedel ges under anestesin alltid också smärtstillande medicin och vid behov medicin som gör att musklerna slappnar av. Under nedsövningen uppföljs noggrant patientens grundläggande livsfunktioner, dvs. puls, blodtryck, syrsättning och sömndjup.

Dagens narkosmedel är så lätta och försvinner så snabbt att de inte förhindrar att patienten skrivs ut på operationsdagen, om man har planerat så. Risken för illamående är liten vid ortopediska nedsövningsåtgärder. Det är bra om patienten berättar om tendensen till illamående redan före nedsövningen, så att man också kan minimera den risken.

Till början av sidan

Bedövning av nervknippe

De här bedövningarna används separat eller som hjälp vid åtgärder på armar eller ben. Man söker upp nervstrukturen och bedövningen följs upp med hjälp av ultraljudsapparat. Vid behov får patienten smärtstillande medicin intravenöst före bedövningen.

Även om operationen i första hand skulle göras under bedövning kan patienten behöva ytterligare intravenös medicin för att minska på nervositeten och också ibland för att bedövningen inte tar bort all känsel i operationsområdet. Känselsinnet och rörlighetsförmågan kan finnas kvar. Bedövningarna verkar kraftigast och längst på smärtsinnet. Vid armoperationer kan blodtomhetsmanschetten, som förhindrar blödning, runt överarmen kännas obehaglig. Ifall det under operationen uppstår obehaglig känsla får patienten medicin, vid behov så att hon/han somnar.

Genom att använda lämplig bedövning antingen helt eller som kompletterande anestesiform kan man betydligt minska på smärtan som förekommer efter operationen. En del av dagkirurgiska patienterna kan också få åka hem så att det opererande området ännu är helt eller delvis bedövat. Då bedövningen börjar försvinna påbörjas smärtstillande medicin via munnen.

Till början av sidan

Intravenös bedövning

I korta, mindre kirurgiska armoperationer kan man även använda intravenös bedövning. I intravenös bedövning sätts kanyl på handryggen på den arm som ska opereras. På överarmen sätts tryckmanschett och då kan bedövningen begränsas till önskat område.
Efter bedövningen kan beröring kännas, men smärtkänslan försvinner. Känseln kommer tillbaka småningom, ungefär en halvtimme efter operationen, när manschetten har lossats.

Till början av sidan

Lokalbedövning

Om området som ska opereras är litet kan endast det område lokalbedövas. Ofta används också smärtstillande och avslappnande medicin, dvs. sedation.

Till början av sidan

Päivitetty: 3.12.2019 14:07