Hoppa över menyer

Inför operation

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

För att man ska kunna genomföra din operation tryggt är det viktigt att du följer de här instruktionerna.  

Reservera hela dagen för operationen, även då din operation sker dagkirurgiskt, dvs. du skrivs ut på operationsdagen.

Sidans innehåll:

Utan att äta och dricka

Du får inte äta fast föda från och med föregående kväll kl 24.00. Ät inte heller pastiller, godis eller tuggummi.   

Vatten, te eller kaffe utan mjölk får du dricka 150 ml två timmar innan du kommer till sjukhuset.
Ett barn kan få bröstmjölk ännu fyra timmar före operationen.

Du får inte dricka alkohol 24 timmar före ankomsten till sjukhuset.   

Under och efter operationen ger man dig läkemedel, som kan öka på benägenheten för illamående. Om magen inte är tom kan dessutom maginnehållet stiga upp och hamna i lungorna under nedsövningen eller t.ex. om du svimmar. Därför är det viktigt att du inte har ätit eller druckit, alltså att magen är tom, före operationen.

Till början av sidan

Medicinering

Om du har regelbunden medicinering i bruk så får du separat instruktion för denna. Om du inte har fått instruktioner kontakta din vårdenhet.

Meddela avdelningen också om du tar några vitaminer, spårämnen eller naturprodukter.   

En del mediciner som tas regelbundet är sådana som kan öka på riskerna i samband med operationen om man avbryter dem plötsligt. En del mediciner kan däremot uttryckligen orsaka problem i samband med operationen om man tagit dem. På detta inverkar bl.a. det om det är fråga om bedövning eller nedsövning. Även bedövningens omfattning påverkar hurdana mediciner patienten kan ta före operationen. Läkaren bedömer behovet av medicinering och ger separata instruktioner om detta.

Till början av sidan

Undersökningar och provtagning

Du får remiss till de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs.   

Vänligen ta med dig de senaste röntgen- och magnetbilderna till sjukhuset om det har tagits inom privat hälsovård.

Ifall du har fått sjukhus-/anstaltsvård eller tandvård utomlands eller i Finland i något annat område än Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt under de senaste fem åren, meddela om saken till din vårdenhet så att vi i förväg kan arrangera tagning av nödvändiga screeningsprover.   

Ta vänligen även kontakt ifall du under det senaste året studerat eller arbetat på ovannämnda sjukhus/vårdinrättningar.

Till början av sidan

Hudvård

 • Kontrollera att huden på operationsområdet är frisk och hel. Skråmor, kvisslor och hudsår ökar inflammationsrisken och kan vara ett hinder för operationen.
 • Duscha innan du kommer på operationen. 
 • Om du har hår på operationsområdet så bör du inte avlägsna dem själv före operationen.   
 • Klä dig i kläder som är rena och lätta att ta på. Om operationen riktar sig till benet så lönar det sig att ta på sig löst sittande byxor. Då du kommer för arm- eller axeloperation ta med dig en vid skjorta som kan öppnas framtill.   

Inför operation på arm:

 • Klipp naglarna.
 • Ta bort nagellack.
 • Tvätta händerna noggrant på åtgärdsmorgonen.

Operationssåret läker bäst då huden vid operationsstället är frisk. En hel och frisk hud är det viktigaste skyddet mot infektioner efter en operation. Därför är det mycket viktigt att du tar hand om din hud väl före du kommer på operation, t.ex. genom att tvätta och smörja in den. Smörj inte in huden mer på morgonen före operationen.   

Om operationen riktar sig till benet görs operationen oftast under spinalbedövning, dvs. ryggbedövning. Ryggens hud ska då vara frisk. Födelsemärken förhindrar inte att man ger bedövning. Bränn inte ryggen eller huden på operationsområdet i solen före operationen.

Till början av sidan

Rökning

Genom att sluta röka minskas möjliga sårkomplikationer samt främjas benbildningen och läkningen av sentransplantat. Noggrannare instruktioner får du på din vårdenhet.

Om du behöver hjälp med att sluta röka kan du kontakta tobaksavvänjningsskötaren på Åucs, tfn 02 313 3324.   

Till början av sidan

Mental förberedelse

Det är bra att reservera hela dagen för operationen, eftersom ankomsttiden till sjukhuset inte är tiden för operationen. Du kan t.ex. ta med dig musikspelare och något att läsa.

Det kan hända att du känner dig nervös och rädd inför operationen. Det här är helt normalt. Det lönar sig att diskutera med personalen då du kommit till sjukhuset om din oro. Berätta också om du haft dåliga erfarenheter av tidigare kirurgiska behandlingar. Då vi känner till problemen och din oro är det lättare att undvika dem.   

Du vårdas av professionell personal och ditt tillstånd övervakas under hela behandlingen, särskilt noggrant under operationen och genast efter den. Om du ändå är så nervös eller spänd inför operationen att du inte kan sova, eller det stör ditt liv i övrigt så kan du ta kontakt med din vårdenhet.

Ifall operationen utförs under bedövning kan du under åtgärden få avslappnande läkemedel och slumra till under operationen om du så vill. De mediciner som ges vid operationen kan försvaga din koncentrations- och omdömesförmåga i ett helt dygn.

Till början av sidan

Motion och hälsosamma levnadsvanor

Se till att du är i god fysisk kondition före operationen, eftersom det också är grunden för rehabiliteringen efter operationen.   

Bra motionsformer för att uppehålla en god allmänkondition och muskelkondition är bl.a.

 • vattenlöpning
 • simning
 • cykling
 • stavgång
 • gymträning.   

En mångsidig kost främjar läkningen av operationssåret. En tillräcklig nattsömn främjar återhämtningen.

Till början av sidan

Behov av medföljare och att köra bil

Om operationen har planerats så att du skrivs ut på operationsdagen, är det viktigt att du ordnar dig som medföljare en vuxen person, som följer dig hem och som håller sällskap under hela kvällen och natten efter operationen.

Det är förbjudet att köra bil i åtminstone ett dygn efter operationen. Dessutom kan operationen begränsa bilkörning för en längre tid. Du får vid behov mer instruktioner om detta.

Om du skrivs ut senare än på operationsdagen är en medföljare inte nödvändig. Om du tar dig hem med egen bil behöver du dock någon som kör bilen.

Vad gäller barnpatienter så krävs under hemresan dessutom en medföljare som inte kör bilen.

Till början av sidan

Se till att du hemma har

 • kryckkäppar, om du ska genomgå åtgärd på benet
 • kylförpackning.

Kom vänligen ihåg att ta med dig kryckorna när du kommer till sjukhuset. Åbobor får kryckor från hjälpmedelsutlåningen vid Tallbackens hälsovårdscentral, övriga från den egna kommunens hjälpmedelsutlåning på hälsovårdscentralen.

Till början av sidan

Vad ska jag ta med mig, vad lönar det sig att lämna hemma?

Lämna hemma alla öron- och halssmycken, armband samt klockor, eftersom du inte får ha dem på dig under operationen.   

Du får ta med dig dator och mobiltelefon till sjukhuset.   

Observera att sjukhuset inte ansvarar för patienternas värdesaker.   

Till början av sidan

Om du blir sjuk före operationen

Om du insjuknar plötsligt några dagar före operationen (feber, kraftig snuva/hosta eller någon annan infektion), så måste man eventuellt flytta på operationen. Vänligen kontakta din vårdenhet omgående. Om vi får ditt meddelande dagen innan operationen hinner vi boka operationen till någon annan patient.

Till början av sidan

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b