Hoppa över menyer

Smärtbehandling

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Smärtan efter operationen har en viktig betydelse: den skyddar kroppen och varnar om hotande vävnadsskador. En operation orsakar alltid smärta och lindrig smärta kan vara en del av återhämtningen, man kan inte garantera fullständig smärtfrihet. En kraftigare smärtas inverkan på återhämtningen är dock skadlig och därför gör vi allt för att garantera en tillräcklig smärtlindring.

Smärtan är individuell för varje människa och en personlig upplevelse och man kan inte jämföra smärtupplevelser. Den smärta man upplever efter olika åtgärder skiljer sig åt och olika människor kan uppleva mycket olika smärta efter likadan operation. Smärtupplevelsen påverkas av flera faktorer, såsom tidigare smärtupplevelser, sjukdomar och operationens omfattning och ställe.

Förutsättningen för en effektiv smärtbehandling är en systematisk bedömning av din operationssmärta. För att man ska kunna behandla smärtan effektivt  behöver man bedöma den systematiskt. Därför har vi på vår avdelning en smärtmätare och med hjälp av den kan vi tillsammans med dig mäta hur kraftig smärtan är. Man förklarar för dig noggrannare på avdelningen eller senast i uppvakningsrummet hur mätaren används.  

 

​Bedömning av smärtan efter operationen

Man bedömer din smärta enligt situationen: först flera gånger i timmen och mer sällan då smärtan lindras. Värdet på smärtans intensitet antecknas i din patientjournal, så att man kan följa upp förändringar som sker i ditt tillstånd och bedöma behandlingens effekt. Genom att precisera smärtans intensitet strävar man efter att hitta en passande metod att lindra smärtan.

Efter operationen ordinerar man smärtstillande medicin hem. Medicineringen bestäms individuellt. Det är mycket viktigt att du tar den smärtstillande medicinen enligt de instruktioner du får. En effektiv smärtbehandling förebygger att smärtan blir kronisk, alltså att smärtan ändras till långvarig, samt bidrar till återhämtningen.

Utöver smärtmedicineringen kan övriga smärtlindringsmetoder vara bl.a. kyl- och lägesbehandling. Innan du skrivs ut får du handledning om användningen av de här metoderna.

Päivitetty: 3.12.2019 14:06