Hoppa över menyer

Fråga om operationen

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Per e-post

Du kan e-posta frågor och kommentarer som gäller din operation till din vårdenhet.

Vänligen observera att e-postförbindelsen inte är skyddad, så skicka inga personuppgifter eller annan sekretessbelagd information via e-post. Vi kan tyvärr inte svara på dina personliga frågor via e-post ens på ditt tillstånd.

E-postadress till vårdenheter:

  • Åucs, Vård av nedre extremitet: vårdavdelning, poliklinik samt dagkirurgisk enhet: alaraaja(a)tyks.fi
  • Åucs, Vård av övre extremitet: vårdavdelning, poliklinik samt dagkirurgisk enhet: yla(a)tyks.fi
  • Åucs, Vårdavdelning för plastik- och allmänkirurgi: ply(a)tyks.fi
  • Åucs, Avdelningen för öron- och munsjukdomar: knk(a)tyks.fi
  • Åucs Vakka-Suomi sjukhus, kirurgiska avdelningen / dagkirurgi: kirpaikv(a)tyks.fi

Vi svarar på e-post en gång om dagen under vardagar.

Per telefon

Vårdenheternas kontaktuppgifter finns på deras sidor, se länkarna nedan.

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

Päivitetty: 18.11.2020 12:44