Hoppa över menyer

Efter operationen

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Sidans innehåll:

Utskrivning

Du kan åka hem från sjukhuset genast då ditt tillstånd tillåter det. Det viktigaste är att du skrivs ut tryggt och att du har goda kunskapsmässiga, fysiska och psykiska förutsättningar för det.

Förutsättningarna för att klara sig hemma är följande:

  • du ska kunna äta och dricka utan illamående
  • du ska kunna röra dig självständigt (vid behov med hjälp av kryckkäppar)
  • smärtan är under kontroll.
Dessutom om du skrivs ut på operationsdagen, alltså dagkirurgiskt,
  • så bör du kunna kissa innan du åker hem, eftersom de mediciner man gett dig kan göra det svårt att kissa.
  • ska personen som kommer och hämtar dig hämta dig från avdelningen och du ska ha en vuxen som sällskap under kvällen och natten efter operationen.

Innan du åker hem:

Sjukskötaren ger dig instruktioner för vården hemma och den fortsatta vården och går igenom dem muntligt med dig. Till de här instruktionerna hör bl.a. sårvårdsinstruktion, tider för fortsatt vård, medicinrecept ordinerade av läkaren samt sjukintyg. Du får enligt möjligheterna träffa läkaren som utfört operationen.

Beroende på hurdan operation du genomgått så handleder fysioterapeuten dig om rörlighet och rehabilitering och nödvändiga hjälpmedel.

Till början 

Återhämtningen hemma

Det är mycket sannolikt att du till en början behöver hjälp för att klara av de dagliga funktionerna. Du kan behöva hjälp med att tvätta dig, röra dig och hjälp med vanliga sysslor i hemmet. Det är bra att du informerar dina närstående och berättar för dem om det stöd och den hjälp du behöver. Om du inte har någon person hemma som tar hand om de dagliga sysslorna så lönar det sig för dig att själv på förhand ordna detta. Vid behov kan du fråga om hjälp av din hemkommuns/-stads hälsovårdscentral eller hemvården eller av privata företag som erbjuder vårdservice.

Efter operationen har du eventuellt kryckor och du kan ha det svårt att röra dig eller så har du t.ex. ena armen i mitella och kan inte använda armen normalt. Det kan också hända att du har belastningsförbud och förbud att lyfta saker vilket försvårar de dagliga funktionerna, t.ex. att gå och handla.

Om du har genomgått operation på benet är det mycket sannolikt att du efter operationen kommer att behöva kryckor i allt från några dagar upp till flera veckor beroende på operationen. Du får noggranna instruktioner om användningen av kryckorna efter operationen. Fysioterapeuten ger dig handledning om hur du använder kryckorna på rätt sätt.

Till början 

Sårvård

Efter operationen är det viktigt att operationssåret observeras och vårdas rätt så att det inte inflammeras.

Såret har förslutits antingen med stygn eller agraffer och täckts med sårförband. Stygn som smälter av sig själv behöver inte tas bort. Du får separata instruktioner om hur eventuella övriga stygn tas bort. Instruktionerna om sårvård är individuella och beror på hurdan operation du genomgått. Du får instruktioner för sårvården då du skrivs ut.

Vänligen kontakta din vårdenhet om du har något att fråga om sårvården.

Till början 

Rehabilitering

Rehabiliteringen efter operationen börjar omgående. En god allmänkondition och muskelstyrka före operationen försnabbar din rehabilitering. För att uppnå ett gott operationsresultat är det viktigt att du självständigt följer rehabiliteringsinstruktionerna. 

Beroende på hurdan operation du genomgått får nu noggrannare instruktioner för rehabiliteringen av fysio- och/eller ergoterapeuten. 

Det kan förekomma smärta och svullnad i det opererade området. Dessa kan du behandla själv på följande sätt:

  • Svullnaden och smärtan i armen eller benet efter operationen går över genom att hålla armen/benet upphöjt samt genom kylbehandling med kylförpackning på det ställe som är svullet eller som gör ont.
  • Mot smärtan hjälper också den smärtstillande medicin som du får och det är skäl att ta medicinen enligt anvisningen.
  • Vid sidan om rehabiliteringen ska du också säkerställa att armen/benet får vila tillräckligt.

Kontakta din vårdenhet om smärtan eller svullnaden tilltar trots behandling.

Till början

Päivitetty: 14.7.2021 10:30

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b