Hoppa över menyer

Operationsdagen

Ben operation. Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Sidans innehåll:

Att komma till sjukhuset

När du kommer till sjukhuset ska du först anmäla dig enligt instruktionerna i kallelsebrevet som du fått.

På avdelningen

 • får du sjukhuskläder
 • kontrolleras att du enligt instruktionerna inte ätit eller druckit
 • kontrolleras din medicinering
 • mäts blodtrycket och pulsen
 • kontrolleras huden på operationsområdet och vid behov rakas hudens hår bort
 • gås igenom operationsdagens förlopp
 • ges vid behov premedicinering.

Om operationen utförs dagkirurgiskt säkerställer skötaren att du har

 • en vuxen som kommer och hämtar dig
 • en vuxen som hjälper dig över natten efter operationen.

Den opererande läkaren kommer och träffar dig innan du överförs till operationssalen. Läkaren berättar om operationen och markerar operationsområdet.

Operationstidpunkten bestäms enligt operationslistan. Det kan hända att du måste vänta ett tag.

Till början av sidan 

I operationssalen

På operationsavdelningen tas du emot av sjukskötaren som är med under operationen. I operationssalen finns en anestesiskötare, en sjukskötare som assisterar kirurgen under operationen och en övervakande sjukskötare som assisterar i åtgärdens förlopp. Dessutom arbetar i operationssalen en anestesiläkare, en läkare som utför operationen, dvs. kirurgen, samt en assisterande läkare och möjligen en medikalvaktmästare, som hjälper till med ordnande i samband med åtgärden.

Före operationen frågar man dig om eventuella allergier och om du mått illa eller haft andra problem i eventuella tidigare operationer. Detta görs för att säkerställa patientsäkerheten.

I operationssalen fäster man övervakningsapparater på dig, såsom blodtrycksmätare, elektroder för hjärtmonitorering (fasttejpade) och pulsmätare och med hjälp av dessa uppföljs ditt tillstånd under operationen. Dessutom får du en intravenös kanyl i armen, så att man kan ge dig nödvändiga mediciner före, under och efter åtgärden.

Efter detta ger läkaren bedövningen eller nedsövningen. Efter bedövningen eller nedsövningen tvättas operationsområdet med desinficerande medel och området avgränsas med sterila dukar. Då minskar infektionsrisken och bakterier från huden kan inte komma i såret.

Läs mer om bedövning och nedsövning: Anestesi 

Om operationen utförs genom endoskopi under bedövning så kan du följa med operationen via en monitor om du vill. Under hela operationen uppföljs ditt tillstånd av sjukskötaren och du kan berätta för sjukskötaren om hur du mår.

Du kan med hörlurar lyssna på musik och/eller få avslappnande medicin så att du slumrar till under operationen. Du kan ta med en egen musikspelare till operationsavdelningen.
Efter operationen täcks operationssåret med sårförband och du överförs till uppvakningsenheten eller tillbaka till den dagkirurgiska enheten.

Till början av sidan

På uppvakningsenheten/dagkirurgiska enheten

Sjukskötaren uppföljer

 • blodtrycket och pulsen
 • syrsättningen
 • sårsekretionen
 • smärtan och
 • att bedövningen går över och hur vaknar från nedsövningen.

Efter operationen kan du känna smärta på operationsområdet. Redan under operationen får du smärtlindrande medicin och smärtbehandlingen fortsätter efter operationen. Det är viktigt att du berättar för skötarna om du har smärta och om den ändras. Smärta kan utöver medicinering också lindras med andra medel, såsom kylförpackningar och lägesbehandling. En effektiv smärtbehandling förebygger att smärtan blir kronisk, alltså att smärtan ändras till långvarig.

Läs mer här: Smärtbehandling

I början ska du vila och återhämta dig från operationen och du får äta och dricka enligt hur du mår. När ditt tillstånd så tillåter överförs du till vårdavdelningen eller skrivs ut hem.

Till början av sidan

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b