Hoppa över menyer

När ska jag kontakta den behandlande enheten?

Den här sidan är en del av instruktionshelheten Inför operation.

Smärta och såret

Ta kontakt om

  • sårsmärtan ökar 2-4 dagar efter operationen
  • såret eller dess omgivning börjar göra ont, rodnar, svullnar eller blir hårt
  • du får feber (över 38 grader)
  • den smärtstillande medicinen är otillräcklig
  • du får kraftig huvudvärk eller kraftigt illamående.

Huvudvärk

Efter operationen kan det förekomma lindrig huvudvärk eller molande värk. Detta orsakas sannolikt av fastandet, alltså att du inte ätit och druckit, vilket kan försvaga ditt tillstånd.

Ibland (sällan) kan det hos patienter som fått ryggbedövning förekomma efterhuvudvärk. Huvudvärken uppstår typiskt i upprätt ställning och lugnar sig i liggande ställning. Symtomet är ofarligt men kan vara förargligt och förhindra att man är uppe. Då sällan, då värken uppstår, börjar den ofta på operationsdagen eller följande dag och om den inte har uppstått inom tre dagar så kommer den vanligtvis inte.

Det är lätt att behandla huvudvärken, ibland räcker endast vila och smärtstillande medicin, ibland behövs en åtgärd. Det lönar sig att ringa till den behandlande enheten och fråga om saken.

Illamående

Efter operationen kan det förekomma kraftlöshet och lindrigt illamående. Det är normalt och beror på de mediciner som du fått. Illamåendet förbättras vanligtvis inom några dagar. Kontakta din vårdenhet om illamåendet är kraftigt och fortsätter länge.

Päivitetty: 14.7.2021 10:40

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b