Hoppa över menyer

Välkommen på operation

Denna sajt har skapats för patienter vid Åucs ortopediska veckoavdelning och handkirurgi samt Åucs Loimaa och Vakka-Suomi sjukhus kirurgi. Vänligen följ alltid instruktionerna som du får på din egen vårdenhet.

Syftet med de här instruktionerna är att hjälpa dig att på egen hand förbereda dig inför operationen. Målet är att du har tillräckligt med kunskaper och färdigheter att klara dig självständigt både inför operationen och också med återhämtningen efter den.

Bekanta dig med informationen på länken: Inför operation. På sidan presenteras det viktigaste om förberedelsen och om allt som bör vara i ordning så att man kan genomföra operationen.

Det är bra om du följer instruktionerna också efter operationen, eftersom du då kan ha frågor om din vård och på de här sidorna hittar du svar på dina frågor.

Instruktionernas innehåll

Mer information om besök på våra sjukhus
Bl.a. om klientavgifter, patientombudsmannen och besök.


© Heikkinen Katja | För innehållet ansvarar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt/Enheten för utvecklingstjänster .

Tieto testattu ja kehitetty. Heikkinen K. 2011. Cognitively Empowering Internet-based Patient Education for Ambulatory Orthopaedic Surgery Patients. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis, Medica-Odontologica D 973. Turun Yliopisto. Turku: Painosalama Oy.

Päivitetty: 18.11.2020 12:45

 Fråga om operationen

Ta kontakt med din vårdenhet via e-post eller telefon.

 Vårdenheter

 

 

Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b