Hoppa över menyer

Gynekologisk cancer

De gynekologiska cancrarna utgörs av cancertyper som har sitt ursprung i de kvinnliga könsorganen. Det gäller alltså cancer i livmoderhalsen, äggstockarna, äggledarna, livmoderkroppen, slidan eller de yttre könsorganen. Alla dessa cancrar har sina särdrag vad gäller symtom och riskfaktorer. Också behandlingen av dem varierar. För alla gynekologiska cancrar gäller, såsom för cancer i allmänhet, att ju tidigare man konstaterar cancern, desto bättre effekt ger behandlingen.

För att diagnostisera gynekologisk cancer behövs krävande mångprofessionella utredningar under överinseende av en specialistläkare insatt i behandlingen av gynekologiska cancrar.  Behandlingen består av en eller en kombination av dessa behandlingsformer:  operation, cytostatika och strålbehandling. Behandlingen avgörs på basis av vilken cancerform det gäller och hur spridd cancern är.

De flesta patienterna inom regionen som har en gynekologisk cancer remitteras till Åucs avdelning för kvinnosjukdomar för kirurgisk behandling. En del operationer görs under robotstyrning för att öka precisionen och påskynda återhämtningen. En betydande andel av alla cytostatikabehandlingar kan ges vid de närliggande sjukhusen och centralsjukhusen, men krävande cytostatikabehandlingar ges vid ÅUCS. Strålbehandlingarna ges i regel vid ÅUCS strålbehandlingspoliklinik. Uppföljningen efter avslutad behandling sker inledningsvis vid ett central- eller närsjukhus och överflyttas sedan till primärhälsovården.

Päivitetty: 25.11.2020 15:17

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för kvinnosjukdomarGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Gynekologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Gynekologiska mottagningarna GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

 Övriga vårdenheter inom Västra Cancercentret

 Vårdenheter i Ålands hälso- och sjukvård