Siirry sisältöön

Cancer i bukspottkörteln

Cancer i bukspottkörteln kan vara länge symtomfri eller ge endast litet symtom och därför har sjukdomen ofta spritt sig då den konstateras. Typiska symtom är viktnedgång, smärta i övre delen av buken, ryggvärk och gul hud.

Cancer i bukspottkörteln behandlas med operation, cytostatika och strålbehandling. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

En mer sällsynt form av bukspottkörtelcancer är den s.k. endokrina bukspottkörtelcancern. Denna form utgör endast 3 % av alla bukspottkörtelcancrar, och den är helt annorlunda till sin art är den vanliga formen av bukspottkörtelcancer. Endokrin bukspottkörtelcancer behandlas, förutom med operation och cytostatika, också med hormonbehandling.

Päivitetty: 25.9.2019 12:50

 Vårdenheter