Hoppa över menyer

Tumörer hos barn

De vanligaste elakartade sjukdomarna hos barn är olika blodsjukdomar, såsom leukemi. Bland vävnadstumörerna är åter tumörer i hjärnan, njurarna, binjurarna och extremiteterna de vanligaste.

För utredning av tumörsjukdomar hos barn används omfattande datortomografi- och magnetundersökningar, och en del av dessa görs med barnet nedsövt.

Efter behandling med cytostatika opererar kirurgerna vid behov bort tumören. Med undantag för hjärntumörer opereras alla barn på avdelningen för barn- och ungdomskirurgi.  I allmänhet tas en provbit av tumören innan läkemedelsbehandlingen påbörjas.

Behandlingen av dessa tumörer kräver mångprofessionellt kunnande. Vi behandlar tumörsjukdomar hos barn och ungdomar på hematologiska avdelningen för barn och unga, intensivvårdsavdelningen för barn och avdelningen för barn- och ungdomskirurgi. Vi förstår hur viktigt det är att också stöda familjen.

Behandlingen av tumörer hos barn vid vår avdelning är av hög internationell nivå och vår personal har mångårig erfarenhet av att behandla och vårda dessa patienter.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b