Hoppa över menyer

Barnleukemi

Den vanligaste formen av leukemi hos barn är akut lymfoblastleukemi (ALL).  En annan form av leukemi som förekommer hos barn är akut myeloisk leukemi (AML).

I leukemi är det frågan om att benmärgen som normalt producerar friska blodceller inte längre gör det utan benmärgen fungerar onormalt. Elakartade celler ökar snabbt i antal och konstateras först i benmärgen och senare också i blodbanan. Samtidigt minskar den normala produktionen av blodceller i benmärgen drastiskt och patienten får typiska leukemisymtom – anemi, blåmärken, infektioner som inte vill gå om och skelettsmärtor.

Symtomen kan vara brokiga. Symtomen passar ofta in på olika sjukdomar och därför är det svårt att fastställa leukemidiagnosen. För diagnosen behövs ett benmärgsprov. Hos barn tas provet från bäckenet med barnet lätt nedsövt. Antalet nya patienter uppgår till 6–12 årligen.

Behandlingen av ALL och AML i Finland följer de nordiska behandlingsrekommendationerna. Målsättningen för leukemibehandlingen är att eliminera alla leukemiceller och bota patienten helt.

Akut leukemi behandlas med cytostatika. I svårare fall kan stamcellstransplantation med tillhörande strålbehandling behövas. 

Under behandlingen av leukemier behövs också olika stödbehandlingar, bl.a. blodprodukter och mediciner mot inflammation. Behandlingen pågår i 1–2,5 år, beroende på vilken typs leukemi det gäller. Särskilt under det första behandlingsåret behöver patienten många behandlingsperioder på sjukhus.

På grund av den höga risken för infektioner behöver leukemipatienter sjukhusvård också under sin behandling. De flesta barnpatienter blir friska från sin leukemi – våra behandlingsresultat hör faktiskt till de bästa i Norden.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b