Hoppa över menyer

Lymfom (cancer i den lymfatiska vävnaden)

Det finns ett flertal former av lymfom, men de indelas i två huvudgrupper.

 • non-Hodgkins lymfom
 • Hodgkins lymfom. 

Diagnosen görs genom mikroskopiundersökning av en vävnadsprovbit.

Oftast konstateras sjukdomen då en patient uppsöker läkarmottagningen på grund av förstorade lymfknutar. Lymfknutarna är i regel smärtfria och kan finnas på halsen, i armhålan, ovanför nyckelbenet eller i ljumsken. Dessutom kan feber, nattsvettningar, klåda eller viktnedgång förekomma.

Lymfatisk vävnad och lymfceller finns också i

 • mjälten
 • tonsillerna
 • magsäcken
 • brässen (som finns framför hjärtat)
 • tarmen 
 • benmärgen.

Eftersom det finns lymfceller överallt i kroppen, är det i princip tänkbart att lymfom kan uppkomma var som helst. Symtomen beror därför på var lymfomet befinner sig i kroppen.

Lymfom behandlas med

 • cytostatika
 • biologiska läkemedel
 • strålbehandling 
 • stamcellstransplantation.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Päivitetty: 25.11.2020 15:37

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

  Övriga vårdenheter inom Västra Cancercentret

 Vårdenheter i Ålands hälso- och sjukvård