Hoppa över menyer

Melanom och andra former av hudcancer

De vanligaste formerna av hudcancer är basalcellscancer (basaliom), skivepitelcancer och melanom. 

Av dessa sjukdomar är melanom den allvarligaste, då den kan metastasera (skicka dottersvulster). Melanom ser oftast ut som en pigmentförändring på frisk hud. I typiska fall är färgförändringen brokig och kanterna är inte klart avgränsade. Ibland blöder hudförändringen.

Eftersom melanomet syns på huden är det i princip möjligt att göra diagnosen i ett tidigt skede, då utsikterna ännu är goda. Risken för att diagnosen och behandlingen fördröjs ökar, om hudförändringen inte ser ut som ett melanom: ibland kan hudförändringen sakna helt mörkt pigment och på fotsulan kan ett melanom se ut som en vanlig vårta.

Den viktigaste behandlingsformen är operation. Avsikten med operationen är att avlägsna hela tumören och att identifiera eventuella metastaser i ett så tidigt skede som möjligt. Ibland kan läkemedlet interferon användas efter operationen.

Melanom som spridit sig kan behandlas med strålbehandling, cytostatika eller nyare s.k. immunologiska läkemedel. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Behandling av melanom hör till de centrala specialkompetens- och forskningsområdena för Kliniken för plastik- och allmänkirurgi vid Åucs.  Största delen av våra patienter botas helt från sin sjukdom.

Päivitetty: 25.11.2020 15:39

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Vårdavdelning för plastik- och allmänkirurgiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

  Övriga vårdenheter inom Västra Cancercentret

 Vårdenheter i Ålands hälso- och sjukvård