Hoppa över menyer

Huvud- och halstumörer

Med huvud- och halstumörer avses elakartade tumörer inom detta område med undantag för tumörer i ögonen, hjärnan och sköldkörteln.

Riklig alkoholkonsumtion och tobaksrökning utgör de största riskerna för denna form av cancer. Hos en liten del av patienterna uppkommer cancern från någon slemhinnesjukdom i munhålan, och i dessa fall spelar inverkan av alkohol och tobak inte in.

Behandlingen av huvud- och halstumörer är krävande. Cancern befinner sig inom ett område som är väsentligt för människans basfunktioner: att tala, svälja och andas. Behandlingen inverkar således också på dessa funktioner. Den defekt som uppkommer inom mun- eller svalgområdet på grund av cancern och cancerbehandlingen kan leda till svåra funktionsstörningar.

Behandlingen kan gå ut på kirurgi och/eller strålbehandling i kombination med cytostatika. I regel tas beslut om den mest lämpliga behandlingen för en enskild patient av ett sakkunnigteam som omfattar läkare och skötare från olika specialiteter.

Om cancern ger anledning till att man måste bortoperera någon väsentlig struktur i munnen eller svalget, finns det plastikkirurgiska metoder att reparera detta. Syftet med all behandling är alltid att rekonstruera funktionen och utseendet av patientens mun och svalg så väl som detta är möjligt.

Många sakkunniga deltar i rehabiliteringen efter operationen:

  • öronläkare
  • sjukskötare
  • fysioterapeut
  • talterapeut
  • näringsterapeut
  • socialarbetare.

Återhämtningen tar rätt lång tid, men syftet med rehabiliteringen är att patienten återfår sin funktionsförmåga och livskvalitet.

Päivitetty: 25.11.2020 15:41

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Avdelningen för öron- och munsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för läkemedelsbehandlingGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

 Vårdenheter i Ålands hälso- och sjukvård