Siirry sisältöön

​Cancer

Cancer är ett begrepp för en grupp olika sjukdomar som alla kännetecknas av okontrollerad celldelning. En del celler börjar dela sig på ett okontrollerat sätt, då de kroppsegna försvarsmekanismerna inte klarar av att på ett normalt sätt motverka sjukliga förändringar i cellen. Dessa förändringar sker i arvsmaterialet som finns i cellkärnan.

Man kan indela cancersjukdomarna i olika grupper enligt läge i kroppen och tillväxtsätt.

Cancer hos barn avviker från cancer hos vuxna. Detta beror på att den biologiska bakgrunden för cancersjukdomarna hos barn är ofta annorlunda än hos vuxna. Därför finns det också stora skillnader vad gäller förekomsten och fördelningen av cancer mellan barn och vuxna.

 Cancersjukdomarna

 

 

 Cancer hos barn

 

 

 

Päivitetty: 24.8.2017 11:04

Vårdkedjorna

Vårdkedjorna beskriver hur behandlingen av olika former av cancer framskrider och fortlöper.

Tillgången till behandling

Hur tillgången till behandling förverkligas i vårt sjukhus.

 ‭(Dold)‬ Hoitopaikat