Hoppa över menyer

Tarmcancer

Med tarmcancer avses cancer som utgår från körtelvävnaden på insidan av tjocktarms- eller ändtarmsslemhinnan. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland. Bland de vanliga symtomen är ändrad tarmfunktion och ibland ses blod i avföringen.

Oftast konstateras tarmcancer med kolonoskopi (tittundersökning av tarmen). Under kolonoskopin tar läkaren en provbit av det misstänkta området som sedan undersöks under mikroskop av en specialistläkare i patologi.

Tarmcancer kan botas med hjälp av operation. Vid operationen avlägsnar kirurgen den sjuka delen av tarmen och den omgivande vävnaden. Ofta ges strålbehandling före ändtarmsoperation.  Kirurgisk behandling av ändtarmscancer omfattar ofta anläggning av en stomi, d.v.s. en öppning på magens framsida för tömning av avföringen i en stomipåse. Ibland blir stomin bestående.

Den kirurgiska behandlingen kan efter operationen kompletteras med cytostatika. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Om tarmcancern har spridit sig till andra organ i kroppen, behandlas detta med läkemedel.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Päivitetty: 25.11.2020 15:44

 Vårdenheter

 

 

Gastroenterologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
BukkirurgiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b

 Vårdenheter i Ålands hälso- och sjukvård