Siirry sisältöön

Välbefinnande, rehabilitering och stödtjänster

Om man själv eller en närstående insjuknat i cancer eller om man misstänker cancer vaknar ett otal frågor. Vardagen för vederbörande och hans eller hennes anhöriga påverkas alltid mer eller mindre. Nätsidorna under rubriken Välbefinnande, rehabilitering och stödtjänster innehåller en sammanställning av pålitlig information och tips för hur du själv kan befrämja ditt välbefinnande och rehabilitering. 

Nätsidorna innehåller information om var du kan få stöd och information under tiderna av cancermisstanke, behandling, rehabilitering och anpassning till den nya vardagen. Rehabilitering, en normal vardag och en så bra livskvalitet som möjligt är de målsättningar vi alltid strävar till, oberoende av sjukdom.

Vårdkedjorna

Hur vården av en del cancersjukdomar framskrider på sjukhuset (på finska) finns beskriven i form av vårdkedjor.

Genom hela vårdkedjan får du och dina anhöriga stöd i ekonomiska frågor av socialarbetare. Du kan ha stöddiskussioner med krisarbetare / sjukhusprästen, den lokala cancerföreningen eller den svenskspråkiga kristelefonen som underhålls av föreningen Psykisk Hälsa i Finland. I sexualfrågor kan du vända dig till sexualterapeut eller sexualrådgivare, och för att få hjälp med rökavvänjning kan du ta kontakt med rökavvänjningsskötaren. Du kan kontakta dem direkt eller med hjälp av den personal som vårdar dig.

En del av stödtjänsterna förutsätter läkarremiss. Om du behöver hjälp med att röra dig i vardagen, för att främja din kondition eller att tala, ta upp frågan med den personal som vårdar dig. De hjälper dig att få kontakt med en fysioterapeutnäringsterapeut (på finska) eller talterapeut (på finska). Med läkarremiss kan du får samtalsstöd av psykiater och sakkunniga i krisvård.

Kamratstöd

Då en person insjuknar allvarligt har kamratstöd visat sig vara mycket viktigt. Du kan fråga om kamratstöd och rådgivning hos Cancerorganisationerna och din lokala cancerförening. Du kan också hälsa på hos cancerskötaren och en kamratstödsperson vid Sydvästra Finlands Cancerförening onsdagar klockan 9–14 i Åucs T-sjukhus, B-delen, första våningen.

Du kan dessutom delta i evenemang som sjukhuset och cancerföreningen ordnar: på eftermiddagar Selviäminen arjessa syöpähoitojen keskellä och kvällar Syöpähoitojen jälkeen. Inträdet är fritt och där kan du diskutera med sakkunniga.

Guider

Cancerpatienterna i Finland r.f. ger ut patientguider. Dessa guider innehåller aktuell information om cancer och vardagslivet. Dessutom finns det information på Hälsobyn-webbsidan och på nätsidan som underhålls av FICAN West.

Rehabilitering

Du kan söka dig inom cirka 1–2 år efter att du insjuknat i cancer till anpassnings- och rehabiliteringskurser som ordnas av de olika cancerorganisationerna. Dessa kurser finansieras av FPA och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Du kan gärna vända dig till en rehabiliteringshandledare (på finska) eller din lokala cancerförening. Syftet med kurserna är att hjälpa dig att anpassa dig till din nya situation och att leva så fullvärdigt som möjligt oberoende av din sjukdom eller eventuella begränsningar. 

Nyttig information

Cancerföreningarna:

Ytterligare information om cancer:

Se också sociala medier:

Facebook: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Instagram: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Päivitetty: 8.1.2020 08:54

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter