Hoppa över menyer

Välbefinnande, rehabilitering och stödtjänster

Om man själv eller en närstående insjuknat i cancer eller om man misstänker cancer vaknar ett otal frågor. Vardagen för vederbörande och hans eller hennes anhöriga påverkas alltid mer eller mindre. Nätsidorna under rubriken Välbefinnande, rehabilitering och stödtjänster innehåller en sammanställning av pålitlig information och tips för hur du själv kan befrämja ditt välbefinnande och rehabilitering. 

Nätsidorna innehåller information om var du kan få stöd och information under tiderna av cancermisstanke, behandling, rehabilitering och anpassning till den nya vardagen. Rehabilitering, en normal vardag och en så bra livskvalitet som möjligt är de målsättningar vi alltid strävar till, oberoende av sjukdom.

Vårdkedjorna

Vårdkedjor (på finska) har gjorts för cancer. Vårdkedjorna beskiver hur vården framskrider på sjukhuset.

Genom hela vårdkedjan får du och dina anhöriga stöd

Du kan kontakta dem direkt eller med hjälp av den personal som vårdar dig.

En del av stödtjänsterna förutsätter läkarremiss. Om du behöver hjälp, ta upp frågan med den personal som vårdar dig. De hjälper dig att få kontatk med

Kamratstöd

Då en person insjuknar allvarligt har kamratstöd visat sig vara mycket viktigt. Du kan fråga om kamratstöd och rådgivning hos Cancerorganisationerna och din lokala cancerförening.

Du kan också hälsa på hos cancerskötaren och en kamratstödsperson vid Sydvästra Finlands Cancerförening onsdagar klockan 9–14 i Åucs T-sjukhus, B-delen, första våningen.

Du kan dessutom delta i evenemang som sjukhuset och cancerföreningen ordnar: 

Inträdet är fritt och där kan du diskutera med sakkunniga.

Guider

Rehabilitering

Du kan söka dig inom 1–2 år efter att du insjuknat i cancer till anpassnings- och rehabiliteringskurser som ordnas av de olika cancerorganisationerna. Syftet med kurserna är att hjälpa dig att anpassa dig till din nya situation och att leva så fullvärdigt som möjligt oberoende av din sjukdom eller eventuella begränsningar. Du kan gärna vända dig till en rehabiliteringshandledare (på finska) eller din lokala cancerförening. Dessa kurser finansieras av FPA och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Nyttig information

Cancerföreningarna:

Ytterligare information om cancer:

Se också sociala medier:

Facebook: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Instagram: Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt 

Päivitetty: 30.8.2021 14:00

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenhetenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b