Hoppa över menyer

Cancerdiagnostik

Om man misstänker cancer, kan olika undersökningar användas för att bekräfta om det är så eller inte. Läkarundersökning görs först.  På basis av vad läkaren funnit, ordinerar hen nödvändiga laboratorie- och bildundersökningar samt åtgärder som behövs för att fastställa vad det är frågan om.  Om det är cancer, ger bildundersökningarna en uppfattning om hur spridd den är.

För att bekräfta att det är cancer och vilken typ av cancer behövs en provbit eller ett cellprov av tumören.  En specialistläkare i patologi undersöker proven.

Du får alltid noggranna anvisningar från enheten som undersöker och behandlar dig för hur du ska förbereda dig för undersökningarna.

Statistiska uppgifter om cancer finns i Cancerregistret.

Undersökningar

Päivitetty: 14.10.2021 14:57

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Canceravdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CancerpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenhetenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b