Siirry sisältöön

Cancer och ärftlighet

I allmänhet är cancer inte ärftligt.  Det finns dock fall där arvsanlagen ökar risken för cancer. Arvsanlagen förklarar endast 5–10 % av alla cancerfallen.

Följande egenskaper är typiska för ärftliga former av cancer:

  • cancer hos flera personer som är nära släkt med varandra
  • förekomsten inom samma släkt av olika cancertyper med en ärftlig mutation av samma gen i bakgrunden
  • ung ålder vid insjuknande.

Om du är orolig för att din cancer kunde vara ärftlig, tala om detta med din läkare. Läkaren bedömer risken för ärftlighet och konsulterar vid behov enheten för klinisk genetik i frågan.

Päivitetty: 8.8.2019 14:20

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter