Hoppa över menyer

Cancerforskning och cancerprövningar

Cancerpatienterna är ofta med i forskningsprojekt som syftar till att befrämja vården och den medicinska behandlingen av cancer. Nedanstående förteckning (på finska) uppräknar alla pågående vård- och läkemedelsprövningar och projekt som är öppna för cancerpatienter. 

Om du är intresserad av något pågående projekt, ta gärna kontakt med den enhet där du vårdas. Kanske du kunde medverka?

Dessutom kunde du befrämja cancerforskningen genom att samtycka till att blod- och vävnadsprov som tas i samband med behandlingarna får förvaras i sjukhusets biobank. Samtyckesblanketten för detta finns på Auria biobanks webbsidor.

Päivitetty: 25.2.2020 10:27