Hoppa över menyer

Blodcancer eller annan cancer hos barn

Elakartade blod- och cancersjukdomar är sällsynta före vuxen ålder. Diagnostiken och behandlingen av cancersjukdomar och allvarliga blodsjukdomar sker vid universitetssjukhusen. Antalet nya fall av cancer hos patienter som är yngre än 16 år uppgår till cirka 150 i hela Finland och 25–32 av dessa behandlas vid ÅUCS specialansvarsområde.

De tre vanligaste diagnosgrupperna är:

Behandlingen av blodcancer och annan cancer hos barn

Behandlingen av blodcancer och andra former av cancer hos barn räcker många år och uppföljning sker till vuxen ålder. Det finns massor av teorier och information om de förändringar som leder till att en cell förvandlas till en cancercell. Trots detta vet vi inte den bakomliggande orsaken till cancer hos barn.

Alla patienter som har en allvarlig blodsjukdom eller som behöver läkemedelsbehandling på grund av cancer får en central venkanyl implanterad för att läkemedelsbehandlingen ska kunna förverkligas. Det kan gälla antingen en infusionsport eller en tunnelerad central venkanyl. Cancer och blodcancer hos barn och unga är sällsynta sjukdomar. Därför följer man allmänt endast internationella behandlingsprogram och resultaten uppföljs såväl i Finland som internationellt.

Behandlingsresultaten vid Åucs är av internationell nivå och med de nyaste programmen för behandling av leukemi hör våra resultat till de bästa i världen.

Godartade hematologiska sjukdomar

Förutom elakartade blodsjukdomar behandlar Åucs hematologiska poliklinik för barn också patienter med sjukdomar som hänför sig till gruppen godartade (benigna) blodsjukdomar. Bland dessa sjukdomar finns avvikelser i hur blodet levrar sig (särskilt blödarsjukdom, hemofili) och olika former av anemi och produktionsfel gällande vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter).

Barn och ungdomar kan också ha godartade tumörer. En stor grupp av godartade tumörer utgörs av hemangiomen (eldsmärken, smultronmärken). Det är frågan om ett födelsemärke som beror på blodkärlstillväxt. Inom Åucs handläggs dessa tumörer av behandlingsgruppen för blodkärlstumörer.

En väsentlig del av behandlingen är uppföljning

Viktiga uppgifter för hematologiska polikliniken för barn är att sålla, uppfölja och behandla eventuella fysiska och psykosociala följder av svåra blod- och cancersjukdomar och deras behandling.

Cancerbehandling under uppväxtåren kan ge problem i många organsystem och dessa kan ge sig till känna först många år efter avslutad cancerbehandling.

Den hematologiska enheten för barn och unga vid Åucs uppföljer patienterna till vuxen ålder. När det förflutit 5 år från avslutad cancerbehandling, sker uppföljningen med 1–2 års intervall. Avsikten med uppföljningen är att konstatera eventuell påverkan på tillväxt, pubertet, olika organsystem samt kognition. Om sådan påverkan uppkommer, remitterar läkaren patienten för närmare undersökningar och behandling till lämplig specialpoliklinik.

Då grundskolan närmar sig sitt slut och senare, då vuxentiden närmar sig, behöver patienten handledning i frågor gällande utbildning, militärtjänstgöring och psykosocial kompetens. Man måste också planera långtidsuppföljningen individuellt.

Uppföljningen baserar sig på individuell riskbedömning och internationella rekommendationer. Sedan år 2015 kan också STEP-poliklinikens tjänster användas. Förkortningen kommer från "selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi" (bättre hälsa och livskvalitet för överlevande patienter) och där uppföljs vuxna patienter som behandlats för cancer som barn med tanke på eventuella sena effekter. En sakkunnigskötare ansvarar för verksamheten vid denna poliklinik. Ett omfattande nätverk av specialistläkare står till hens tjänst.

Päivitetty: 13.11.2020 10:46

 Vårdenheter

 

 

Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b