Siirry sisältöön

Njurcancer

Det viktigaste symtomet vid njurcancer är blod i urinen.  Sjukdomen fastställs med hjälp av lämplig bilddiagnostik. Om njurcancersvulsten är liten, kan den behandlas genom att en del av njuren opereras. Om den är större krävs att hela njuren opereras bort. Merparten av operationerna görs genom tittkirurgi. Adjuvant behandling (tilläggsbehandling med läkemedel) har inte visat sig vara till nytta för njurcancerpatienterna.

Om njurcancern sprider sig, kan den behandlas med olika målsökande läkemedel som är riktade mot just denna form av cancer. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Päivitetty: 14.1.2020 08:55

 Vårdenheter