Hoppa över menyer

​Jouren – Åucs Akuten

Inom vår region är tillgången på bäddplatser för fortsatt vård knapp och personalsituationen utmanade. Därför måste ÅUCS Akuten koncentrera verksamheten på att sköta de mest brådskande patientfallen. ÅUCS Akuten ser sig därför nödgad att strängare än tidigare följa kriterierna för intagning av jourpatienter samt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård.

 

Anvisningarna innebär i praktiken att alltid då det gäller icke-brådskande vård eller behov ska man uppsöka sin egen hälsovårdscentral. Om man exempelvis behöver ett sjukintyg, är detta inte en tillräcklig orsak att uppsöka mottagningen på ÅUCS Akuten. 

 

Remisser eller vårdhänvisningar från primärhälsovården och privata läkarstationer bedöms alltid individuellt.


​I nödfall ring

112

Innan du startar till jouren

Ring vår telefonrådgivning
02 313 8800

Barn under 16 år: 02 313 1420

eller bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.

Texttjänst är menad för personer som inte hör eller som inte kan prata 050 592 4740

Bedöm hur brådskande din situation är »

Om du har skapat Omaolo behöver du inte längre ringa, vi kommer att kontakta dig via Omaolo. Fler kontakter överbelastar vår verksamhet.

Jourpatienterna har ofta många symtom eller sjukdomar som inverkar på behovet av jourmässig vård och därför beror graden av brådska på en helhetsbedömning av patienten.

 Samtalskö

Våra jourenheter

Åbo Salo Loimaa Nystad Jouren för barn och unga
Karta, jourenheten i Åbo.

Åucs, T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Tel. 02 313 8800

Under rushtider kan väntetiden bli lång.

Läs mera om Åbo

Karta, jourenheten i Salo.

Åucs Salo sjukhus
Ingång B
Sairaalantie 9, Salo

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Salo

Karta, jourenheten i Loimaa.

Åucs Loimaa sjukhus
Ingång till jouren, vån. 1
Seppälänkatu 15–17, Loimaa

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Loimaa

Karta, jourenheten i Nystad.

Åucs Vakka-Suomi sjukhus
Terveystie 2, Nystad

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Nystad

Karta, jourenheten för barn och unga.

Åucs Fyrsjukhus
Ingång 22A, våning 2
Keramikfabriksgatan 5, Åbo

Tel. 02 313 1420

Läs mera om barn och unga

Vid T-sjukhuset i Åbo finns också mentalvårds- och missbruksjourtjänster samt den regionala tandläkarjouren.

​Hur göra vid jouren?

​För patienter och anhöriga

 

 ‭(Dold)‬ Innehållsredigeraren
Päivitetty: 25.8.2022 08:32

E-tjänster

Bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.

Omaolo-logon. Tryck på Omaolo-logon så kommer du till tjänsten.

Åucs Akuten logon. Tryck på logon så kommer du till Åucs Akutens sidor.

Se affärsverkets webbsidor  

​Respons

Hur lyckades vi? Ge gärna respons om hur vi fungerade. Hjärtligt tack!