Hoppa över menyer

​Jouren – Åucs Akuten

Arbetet vid ÅUCS Akuten återgår till det normala så fort som möjligt – köbildning förestår.


​I nödfall ring

112

Innan du startar till jouren

Ring vår telefonrådgivning
02 313 8800
eller bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.

Ärenden med textmeddelanden för döva och hörselnedsatta patienter 050 592 4740

Bedöm hur brådskande din situation är »

Om du har skapat Omaolo behöver du inte längre ringa, vi kommer att kontakta dig via Omaolo. Fler kontakter överbelastar vår verksamhet.

Jourpatienterna har ofta många symtom eller sjukdomar som inverkar på behovet av jourmässig vård och därför beror graden av brådska på en helhetsbedömning av patienten.

 Samtalskö

Våra jourenheter

Åbo Salo Loimaa Nystad Jouren för barn och unga
Karta, jourenheten i Åbo.

Åucs, T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Tel. 02 313 8800

Under rushtider kan väntetiden bli lång.

Läs mera om Åbo

Karta, jourenheten i Salo.

Åucs Salo sjukhus
Ingång B
Sairaalantie 9, Salo

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Salo

Karta, jourenheten i Loimaa.

Åucs Loimaa sjukhus
Ingång till jouren, vån. 1
Seppälänkatu 15–17, Loimaa

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Loimaa

Karta, jourenheten i Nystad.

Åucs Vakka-Suomi sjukhus
Terveystie 2, Nystad

Tel. 02 313 8800

Läs mera om Nystad

Karta, jourenheten för barn och unga.

Åucs Fyrsjukhus
Ingång 22A, våning 2
Keramikfabriksgatan 5, Åbo

Tel. 02 313 1420

Läs mera om barn och unga

Vid T-sjukhuset i Åbo finns också mentalvårds- och missbruksjourtjänster samt den regionala tandläkarjouren.

​Hur göra vid jouren?

​För patienter och anhöriga

 

 ‭(Dold)‬ Innehållsredigeraren
Päivitetty: 20.4.2022 10:39

E-tjänster

Bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.

Omaolo-logon. Tryck på Omaolo-logon så kommer du till tjänsten.

Åucs Akuten logon. Tryck på logon så kommer du till Åucs Akutens sidor.

Se affärsverkets webbsidor  

​Respons

Hur lyckades vi? Ge gärna respons om hur vi fungerade. Hjärtligt tack!