Hoppa över menyer

​Bedöm hur brådskande ditt besvär är

Om det gäller nödfall och omedelbart behov av hjälp, ring 112

Livshotande situationer kräver snabba handlingar.

Sådana situationer är t.ex.:

 • personen andas inte eller går inte att väcka
 • medvetslöshet
 • kraftig andnöd/andningssvårighet, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
 • kraftig bröstsmärta med kallsvettning och kraftlöshet (hjärtattack, misstanke om hjärtinfarkt)
 • plötslig talstörning och/eller muskelsvaghet på ena sidan av kroppen, hängande mungipa, förlamningssymtom (stroke, misstanke om blodcirkulationsstörning i hjärnan)
 • plötslig, kraftig yrsel med dubbelseende
 • krampanfall som inte går över (misstanke om epilepsi)
 • blödningar orsakade av större skador
 • skador mot huvudet med påföljande nedsättning av medvetandet eller medvetslöshet
 • trafikolyckor i hög hastighet (bilkrock i över 60 km/h, eller då en bil krockar med fotgängare, cyklist eller mopedist)
 • fall från hög höjd (från en höjd som är mer än två gånger personens längd)

Brådskande situationer

Jouren är avsedd för personer som behöver brådskande hjälp. Jourvård är sådan vård som måste ges idag och inte kan framskjutas till imorgon.

Patienterna som kommer till jouren sköts på basis av bedömning som görs av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården.

Ring gärna vår telefonrådgivning om du behöver jourmässig vård, information om vilka hälsovårdstjänster som finns att få eller vårdanvisningar.

Vardagar mellan klockan 8 och 15 betjänas du också av din egen hälsocentral.

När ska jag uppsöka jouren?

Ta kontakt med jouren om du har ett hälsoproblem som eventuellt kräver jourmässig vård. Ring jouren alltid innan du åker iväg. Jourmässig vård kan behövas t.ex. i följande fall:

 • bröstsmärta, ihållande rytmstörningar i hjärtat
 • olycksfall, misstanke om benbrott eller kraftig blödning från sår
 • ihållande näsblödning
 • kraftig buksmärta eller annan olidlig, plötsligt påkommen smärta
 • störning i den mentala hälsan, svår ångest, hallucinationer

Vardagar mellan klockan 8 och 15 ska du kontakta din egen hälsocentral för hjälp. Under andra tider kan du kontakta jourenheten vid ditt eget sjukhus. Nattetid mellan klockan 22 på kvällen och 8 på morgonen tjänstgör samjoursenheterna vid Åucs T-sjukhus samt Åucs Salo sjukhus inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

När du uppsöker jouren, ta alltid med dig en förteckning över vilka mediciner du använder och vilka allergier du har. Ta också med dig dina astmamediciner, insuliner och ögondroppar, om du använder sådana. En uppdaterad förteckning över vilka mediciner du använder förbättrar din patientsäkerhet och gör vården vid jourenheten smidigare.

Vården vid din egen hälsocentral

Du behöver inte uppsöka jouren för alla dina hälsoproblem. Du kan sköta bl.a. följande sjukdomar och ärenden vid din hälsocentral:

 • vanlig flunsa eller febersjukdom
 • långvarig ryggvärk
 • förnyande av recept
 • behov av sjukledighet

I dessa frågor ska du vända dig till din hälsocentral. Du får en heltäckande bedömning av långvariga, kroniska besvär vid hälsostationens eller hälsocentralens tidbeställningsmottagning. Informationen om hälsocentralstjänsterna i din hemkommun finns på kommunens webbsidor. Håll gärna mediciner mot feber och värk samt bedövande ögondroppar för barnen tillgängliga hemma. 

Päivitetty: 8.4.2022 14:19
Luotu: 11.10.2017 13:45