Hoppa över menyer

​För patienter och anhöriga

Jourbesöksavgifter

Se jourbesöksavgifter på sidan Kundavgifter.

Läkarmottagning 

Ett flertal specialister arbetar vid jourmottagningen och vårdenheterna. Patienterna tas emot och vårdas i den ordning som deras sjukdom kräver och därför kan väntetiden på jourenheten variera. 

Sjukskötarmottagning

På sjukskötarmottagningen åtgärdas lindrigare luftvägsinfektioner och andra infektioner, ges injektioner, utförs smärre ingrepp, bl.a. limning av sår, kateterbyten m.m. och patienten får anvisningar i hälsofrågor. Sjukskötaren kan också utfärda sjukintyg för arbetsgivaren.

Sjukskötaren ansvarar självständigt för sitt patientarbete. Vid behov konsulterar hen läkare.

Anhörigbesök och förfrågningar

Jourenheten har inga särskilda besökstider. Snabba besök av anhöriga hos patienten kan ske om läget tillåter.

Anhöriga och följeslagare väntar på patienten i ankomstaulan och har där tillgång till myntautomater med kaffe, läsk och snacks. Observera att parkeringen inom sjukvårdsdistriktets områden är kostnadsbelagd.

När en anhörig besöker jourenheten, är det vår önskan att anhöriga kommer sinsemellan överens om vilken av de anhöriga sköter kontakterna till jourenheten. I samband med anmälningen är det bra att kontrollera att uppgifterna om närmaste anhörig(a) är rätt i vårt datasystem.  I regel ger vi uppgifter om patienten till den person som antecknats i datasystemet som närmaste anhörig. Vården, undersökningarna och färdigställningen av undersökningsresultaten kan ta lång tid.  Det är bra att anhöriga är medvetna om detta.

Anhörigas förfrågningar besvaras på telefonnummer 02 313 8930.
Päivitetty: 20.4.2022 08:55
Luotu: 11.10.2017 13:45