Hoppa över menyer

​Hur göra vid jouren?

Innan du startar till jouren

  1. Bedöm behovet av jourbesök och hur brådskande ditt besvär är.

Ta med dig

  • Fpa-kortet 
  • En förteckning över vilka mediciner du använder och vilka allergier du har
  • Dina astmamediciner och insuliner, om du använder sådana
  • Rådgivningskortet om det gäller barn under skolåldern

Vid ankomsten till jouren

Ta en köbiljett som finns omedelbart invid dörren och sätt dig på soffan i ankomstaulan för att vänta på att det blir din tur. Vid behov får du råd och hjälp av aulaskötaren.

Gå gärna genom din sjukdomshistoria och vilka mediciner du använder innan du träffar sjukskötaren.

Sjukskötaren kallar på dig och antecknar den nödvändiga informationen i datasystemet och bedömer vilken vård som behövs.

I ankomsthallen finns myntautomater för kaffe, läsk och snacks.

Observera att parkeringen inom sjukvårdsdistriktets områden är kostnadsbelagd.

I syfte att minimera risken för spridning av virus och bakterier har vi inga tidningar i väntutrymmena. Glöm inte betydelsen av god handhygien – i våra väntutrymmen finns lavoarer för handtvätt och automater för handdesinfektionsmedel.  Använd dessa gärna.

Bedömning av vårdbehovet, hänvisning till vården (triage)

Jourenheten tar hand om akut insjuknade patienter och olycksfallspatienter dygnet runt. En sjukskötare bedömer alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är av de patienter som kommer till jourenheten.

Vid bedömningen av vårdbehovet och vårdplaneringen antecknas den nödvändiga informationen i datasystemet och ditt vårdbehov granskas.

Du får vänta på läkare eller sjukskötare i väntutrymmena.

Man kan också föra dig till ett observationsrum, där de nödvändiga undersökningarna sker och där de behövliga specialistläkarna undersöker dig. Om dina symtom inte förutsätter jourmässig vård, hänvisas du till hemvård eller till att boka en tid till din egen hälsostation eller hälsocentral.

Medan du väntar i väntutrymmet kan du gärna fundera ut vilken din regelbundna medicinering är och vilka allergier du eventuellt har. Det är också bra att du ställer alla frågor som din vårdplan väcker. 

Om jourmässig vård inte behövs, hänvisas patienten att under vardagen ta kontakt med sin företagshälsovård eller med sin egen hälsostation eller hälsocentral. Vårdbehovet bedöms av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården antingen per telefon eller på tumanhand om du är på plats vid jouren.

Undersökningar, utredningar och åtgärder

En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren. Detta gäller t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och EKG.

Om läkaren ordinerar laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar, kan du få vänta. Det tar sin tid innan undersökningsresultaten blir klara. När undersökningsresultaten är klara, berättar läkaren hurudana de är och ordinerar fortsatt behandling.

Kom också ihåg att väntetiden är en observationstid under vilken ditt tillstånd uppföljs. Om du märker att ditt mående ändrar medan du väntar, tala om detta för vårdpersonalen.

Hemskrivning eller fortsatt vård

Vid hemskrivningen får du vid behov anvisningar för vården hemma och för uppföljning samt eventuella elektroniska recept, om läkemedelsbehandling har ordineras. De elektroniska recepten (e-recepten) skickas direkt till apoteket.

Om du behöver intyg t.ex. för arbetsgivaren eller reseersättning, är det bra att berätta om detta för skötaren vid hemskrivningen.

När läkaren fått sin text klar och godkänt den, finns den att läsa på Kanta.fi.

Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändras och behandlingen bli brådskande och då kan det behövas en ny kontakt till jourenheten.

Om du behöver sjukhusvård, överflyttas du till ett sjukhus för fortsatt uppföljning och vård.

Vi önskar att ditt jourbesök förlöper väl!

Päivitetty: 8.4.2022 14:18
Luotu: 11.10.2017 13:45