Hoppa över menyer

Mental- och missbruksjour

Kontaktuppgifter

Adress

Åucs T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Telefonnummer

Central telefonrådgivning
02 313 8800

Anhörigförfrågningar
02 313 8930

Texttjänst är menad för personer som inte hör eller som inte kan prata

050 592 4740

Mental- och missbruksjour

​I samband med samjouren fungerar också jourenheten för mentala störningar och missbruk.  Patienterna hänvisas till denna enhet från samjouren. Mental- och missbruksjouren betjänar patienter med plötsliga mentala kriser eller någon annan kraftig psykisk belastning eller patienter som har missbrukskris.

Enheten bemannas av en specialistläkare i psykiatri och en sjukskötare. Enheten är öppen under alla dygnets timmar. Vid enheten bedöms patientens hjälpbehov.  Där ges också akut hjälp vid svåra psykiska symtom och patienterna kan också remitteras vidare för fortsatt vård.

Icke-jourmässiga ärenden behandlas av de psykiatriska poliklinikerna och missbruksenheterna. Några särskilda besökstider finns inte, utan anhöriga kan besöka patienterna för kortare stunder. Vid behov inbjuds anhöriga att delta i utredningen av patientens situation.

Päivitetty: 4.7.2022 15:19