Hoppa över menyer

Den gemensamma jouren inom Åboregionen

​​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Telefon

02 313 8800

Den gemensamma jouren inom Åboregionen

Jourtjänsterna inom Åboregionen har koncentrerats till samjouren som finns i Åucs T-sjukhus. Där vårdas patienter som blivit akut sjuka eller som skadats och som behöver vård på specialsjukvårdsnivå.

Vid T-sjukhuset i Åbo finns också mentalvårds- och missbruksjourtjänster samt den regionala tandläkarjouren.

Jouren är öppen dygnet runt.

Innan du startar till jouren

  1. Ring alltid vår rådgivning innan du startar till jouren, tel. 02 313 8800 or bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.
  2. Bedöm behovet av jourbesök och hur brådskande ditt besvär är.
  3. Ta med dig en förteckning över vilka mediciner du använder.

Obs! Särskilt då det gäller plötsliga symtom på luftvägsinfektion, var god, ring telefonrådgivningen som ger dig vårdanvisningar.

Parkering är kostnadsbelagd inom hela sjukhusområdet.

Se också

Päivitetty: 12.3.2021 10:49