Hoppa över menyer

Den gemensamma jouren inom Åboregionen

​​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Telefon

I nödfall ring 112

För telefonrådgivning i brådskande ärenden ring 

02 313 8800Den gemensamma jouren inom Åboregionen

Innan du startar till jouren

  1. Bedöm behovet av jourbesök och hur brådskande ditt besvär är.
  2. Ta med dig en förteckning över vilka mediciner du använder.

Parkering är kostnadsbelagd inom hela sjukhusområdet.

 I nädfall ring 112

Se också

Päivitetty: 20.4.2022 08:42