Hoppa över menyer

Jouren i Nystadsregionen

Besöksadress

Åucs Vakka-Suomi sjukhus
Terveystie 2, Nystad

För telefonrådgivning i brådskande ärenden ring 02 313 8800

Telefon
I nödfall ring 112

Tidsbeställning
Vardagar kl. 8-15
Nystads huvudhälsostation    
tel. 02 8451 2400

Fax
02 314 1017

Postadress
PB 12, 23501 Nystad

Jouren i Nystadsregionen

Vi tar hand om patienter som blivit plötsligt sjuka eller som utsatts för skada och som behöver jourmässig hjälp inom ett dygn efter att de insjuknat eller skadat sig.

Jouren tjänstgör alla dagar mellan klockan 8.00 och 20.00.

Innan du startar till jouren

  1. Ring alltid vår rådgivning innan du startar till jouren, tel. 02 313 8800 or bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.
  2. Ta med dig en förteckning över vilka mediciner du använder.

I nödfall ring 112

Se också

Päivitetty: 27.5.2021 10:44