Hoppa över menyer

Jouren i Nystadsregionen

Besöksadress

Åucs Vakka-Suomi sjukhus
Terveystie 2, Nystad

Telefon
I nödfall ring 112

För telefonrådgivning i brådskande ärenden ring 02 313 8800

Tidsbeställning
Vardagar kl. 8-15
Nystads huvudhälsostation    
tel. 02 8451 2400

Fax
02 314 1017

Postadress
PB 12, 23501 Nystad

Jouren i Nystadsregionen

 Innan du startar till jouren

  1. Bedöm hur brådskande ditt besvär är
  2. Ta med dig en förteckning över vilka mediciner du använder.

I nödfall ring 112.

Se också

Päivitetty: 20.4.2022 08:44