Hoppa över menyer

Kundrådet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Målsättningen för kundrådet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är att se utvecklingen, utvärderingen och planeringen av funktionerna inom sjukvårdsdistriktet ur patientens och kundens perspektiv. Att etablera kundrådets verksamhet är en av sjukvårdsdistriktets bindande målsättningar år 2016.

Kundrådet inledde sin verksamhet i augusti 2015, och dess verksamhetsperiod är två år. Det finns tio egentliga medlemmar i rådet och tio ersättare som representerar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts kundkrets så allomfattande som möjligt. Verksamheten är frivillig.

Du kan anonymt ta upp ett ärende, som du tycket att Kundrådet kunde ta ställning till.
Länk till Förslagskanalen. Förslagen tas upp till behandling vid Kundrådsmöten som hålls regelbundet.

Förvaltningsöverskötare Wiveka Kauppila är verksam som rådets ordförande, och sjukvårdsdistriktets kontaktperson är planerare Minna Pohjola (minna.johanna.pohjola(at)tyks.fi).

Kundrådets verksamhet

Rådets alla medlemmar sammanträder månadsvis, därtill träffas smågrupper som behandlar olika teman enligt behov. På regelbundna besök till olika avdelningar i sjukvårdsdistriktet sätter medlemmarna sig in i avdelningarnas verksamhet och utvecklingsbehov. Kundrådet tar ställning till konkreta ärenden, t.ex. hur kundvänliga utrymmen är, språklig jämlikhet eller innehållet på nätsidorna, men man hör rådets röst också t.ex. vid fastställande av kundvänligheten av sjukvårdsdistriktets följande strategi.

Skulle du vara intresserad av att bli medlem i kundrådet? Ta kontakt med: minna.johanna.pohjola(at)tyks.fi

Päivitetty: 5.4.2019 08:24
Luotu: 13.4.2016 08:30