Hoppa över menyer

Principerna för god service

Tillfredsställelse = att förväntningarna uppfylls

 • Kunden äger sitt eget ärende.
 • Kunden har förhandsförväntningar på vården då han/hon kommer.
 • Förväntningarna gäller såväl kliniska åtgärder (hoppas jag blir återställd) som processernas kvalitet (bara jag inte behöver vänta i onödan).
 • Det vore bra om förväntningarna är realistiska och går att påverka.

Kundens tre stora frågor

 1. Vilket är mitt tillstånd? Diagnosen.
 2. Vad kommer att hända med mig i fortsättningen? Vården.
  • Vad kan man göra nu?
  • Vad strävar man efter och hur?
 3. Hur har mitt tillstånd förändrats? Uppföljningen.
  • Har behandlingen haft effekt?
  • Jämför med fråga nr 1!

Kunden måste som ägare av sitt ärende få svar på dessa frågor.

Kriterierna på god service

 • Kärnan är kundens förväntningar och förståelse av det egna tillståndet och målsättningarna.
 • Dessutom bör man ta i beaktande många allmänna kvalitetsfaktorer i servicen.
  • Ett vänligt bemötande av kunden.
  • Ett respektfullt förhållningssätt.
  • Hänsyn till integriteten.
  • Jämlikhet och patientens övriga rättigheter.
 • Man kan trots allt inte ersätta brister i kärnfrågorna med tilläggsfaktorer.
Päivitetty: 19.12.2016 13:19
Luotu: 16.12.2016 14:30