Hoppa över menyer

​Så här skapar vi god service tillsammans

Personal i olika service situationer.
​KUNDEN ​MILJÖN ​PERSONALEN
 • Jag bryr mig om min hälsa och vill förbinda mig att delta i min egen vård.
   
 • Jag ger riktig och aktuell information till personalen om mitt hälsotillstånd.
   
 • Jag följer sjukhusets regler och tar hänsyn till personalen och andra patienter i väntesituationer.
   
 • Om jag har skrivit ett vårdtestamente, förutsätter jag att man följer det.
   
 • Jag kan ge respons på den vård och service jag fått personligen eller på vårdens internetsidor.
 • Vi strävar efter att skapa lämpliga och städade utrymmen för alla, där skyltar och vägbeskrivningar är tydliga och tillgängligheten är en självklarhet.
   
 • Vi vill erbjuda stimulans, utrymmen som främjar tillfrisknande och en trygg atmosfär
  för alla.
 • ​Vi hälsar vänligt och bemöter alla med respekt.
   
 • Vi vill ge bästa möjliga service och beakta kundens modersmål.
   
 • Vi ser till att patienten har möjlighet att fråga och diskutera om sin egen vård.
   
 • Hos oss äger kunden sitt eget ärende, då man fattar vårdbeslut.
   
 • För oss är det viktigt att ta hänsyn till anhöriga och de närmaste.
   
 • Vi uppmuntrar varandra och beaktar den respons vi får.

 

En framgångsrik vård uppnår man med rätt attityd och samarbete

Kundrådet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Päivitetty: 27.9.2019 09:23
Luotu: 16.12.2016 14:30