Hoppa över menyer

Utskrivningen

Man försöker i god tid komma överens om när du får åka hem. Läkaren och sjukskötaren diskuterar med dig om fortsatta vårdinstruktioner innan du åker hem.

Om du vill att en anhörig eller en bekant taxichaufför hämtar dig bör du komma överens med personalen om tidpunkten när du åker.

Om du har frågor eller något är oklart lönar det sig att fråga läkaren eller vårdpersonalen.

Kom ihåg att ta med dig alla dina saker när du lämnar sjukhuset, även de röntgenbilder och recept som du hade med dig.

Avgifter och fakturering

Sjukhusavgifterna betalas med fakturan som skickas hem.

Se patientavgifter.

Intyg

Meddela i god tid innan du skrivs ut vilka intyg du behöver för arbetsplatsen, försäkringsbolaget eller reseersättningen.

För läkarintyg och läkarutlåtanden debiterar sjukhuset avgifter enligt fastställd taxa.

Efterkontroll

Spara vårdinstruktionerna och poliklinikkort eller motsvarande du fått på avdelningen och ta det med till efterkontrollen.

Vänligen meddela polikliniken om eventuellt hinder och kom överens om ny mottagningstid. För en mottagningstid som inte har använts eller avbokats debiteras en avgift enligt förordningen om klientavgifter.

Efterkontrollen kan utföras av en annan läkare än den som tidigare vårdat dig, eftersom läkarna arbetar vid olika enheter.

Päivitetty: 3.12.2019 13:05
Luotu: 5.5.2014 10:47