Hoppa över menyer

Recept

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt används e-recept dvs. elektroniskt recept.

E-recept är ett elektroniskt recept som läkaren skriver och undertecknar elektroniskt och sparar i det centraliserade datasystemet som kallas Receptcentret.

Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. Recept och uppgifterna om expedieringen sparas i 30 månader dvs. 2,5 år.

Fördelarna med elektroniska recept

Då patientens samtliga recept finns lagrade i Receptcentret, kan läkaren med patientens samtycke kontrollera den totala medicineringen och förhindra skadliga samverkanseffekter och överlappande läkemedel.

På patientens begäran kan den totala medicineringen också kontrolleras av en farmaceut eller en provisor. Även sjukskötare som vårdar patienten kan med patientens samtycke granska uppgifterna i Receptcentret.

Elektroniskt recept i korthet

Läkaren skriver e-recept åt dig. Receptuppgifterna sparas i det riksomfattande Receptcentret.

Din totala medicinering kontrolleras vid behov i Receptcentret. Endast läkare och vårdpersonal som deltar i din vård kan med ditt samtycke se dina uppgifter som finns i Receptcentret.

Du får patientinformation med uppgifter om den ordinerade medicinen. Patientinformationen försnabbar apoteksbesöket men är inte nödvändig. Du måste visa upp ditt FPA-kort för att få läkemedelsersättning.

Du eller någon annan i ditt ställe kan hämta ut medicinen på apoteket. Den som uträttar ärendet för din del måste antingen ha patientinformationen eller ditt FPA-kort med till apoteket. Med detta påvisas rättigheten att ta ut medicinen.

På apoteket hämtar en farmaceut eller provisor e-receptets uppgifter från Receptcentret och gör sedan anteckning dit om medicinens expedieringsuppgifter.

Medicinens uppgifter skrivs ut på en klisterdekal som fästs på medicinförpackningen.

All dataöverföring mellan hälso- och sjukvården, apoteket och Receptcentret är skyddad.

Personer över 18 år kan själv läsa sina uppgifter i Receptcentret på adressen www.kanta.fi/sv/.

E-receptet kan förnyas via apoteket eller hälso- och sjukvården.

Källa: Nationella hälsoarkivet

Päivitetty: 15.10.2019 09:21
Luotu: 5.5.2014 10:48

Dina egna recept

Personer över 18 år ser sina egna elektroniska recept på Mina Kanta-sidor.

Man loggar in i med sina webbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller med mobilcertifikat.