Hoppa över menyer

På remiss för behandling och undersökningar

Du behöver läkarremiss för att få specialiserad sjukvård som inte är brådskande. Remiss behövs också för laboratorieprov, bilddiagnostik eller annan undersökning.

Du kan välja vårdenhet tillsammans med din behandlande läkare.

Om du blir sjuk ska du söka dig till din hälsovårdscentral, företagshälsovårdsstation eller till privatläkare. Läkaren skriver en remiss till sjukhuset för undersökningar eller behandling ifall behandlingen av sjukdomen kräver det.

I akuta fall kan du också komma till våra samjourer utan remiss.

Alla patienter från hela Finland är välkomna till våra trygga och trivsamma sjukhus!

Vårdplan och kallelse till sjukhuset

En specialistläkare bedömer remissen inom tre veckor efter att den anlänt. Efter detta får du ett brev hem med din vårdplan.

Alternativen kan vara

  • kallelse till undersökning eller specialiserad sjukvård
  • returnering av remissen till den remitterande läkaren.

Vi meddelar i kallelsebrevet när och vart du ska komma för undersökning eller behandling.

Hur snabbt får man tid till sjukhuset?

Vanligtvis får du tid till undersökningar senast inom tre månader efter att remissen anlänt. För vissa åtgärder meddelas ingen exakt tid, utan du får information om att du placerats i kö för åtgärd.

Om du fått jourremiss ska du söka dig direkt till jouren.

Mer information

I frågor om din remiss kan du ta kontakt med

  • läkaren som skrivit remissen
  • den undersöknings- eller vårdenhet dit remissen skickats.
Päivitetty: 12.11.2020 08:29
Luotu: 5.5.2014 10:48