Hoppa över menyer

Patientens rättigheter

Alla, som varaktigt bor i Finland, har inom ramen för resurserna inom hälso- och sjukvården rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Patienten har också andra lagstadgade rättigheter, såsom rätt till god vård och gott bemötande samt rätt till tillgång till uppgifter som gäller hälsotillståndet och vården.

På de här sidorna har patientombudsmännen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samlat uppgifter om patientens rättigheter och om de myndigheter som övervakar de här rättigheterna. Dessutom finns här kontaktuppgifterna till patientombudsmännen och blanketter som du kan behöva för att driva dina egna intressen.

Innehåll

Päivitetty: 23.12.2020 10:23
Luotu: 18.2.2015 13:00

 Se även

Patientens ställning och rättigheter, av social- och hälsovårdsministeriet uppgjord broschyr.

Patientlagen