Hoppa över menyer

Rätt till god vård och gott bemötande

Enligt patientlagen har alla som bor i Finland rätt att inom de resurser som står till buds erhålla den hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Patienten har också rätt till gott bemötande. Vården skall ordnas så, att man respekterar patientens människovärde, övertygelse och integritet.

Läs mera: Om någonting går fel

Päivitetty: 3.11.2017 14:13
Luotu: 18.2.2015 13:30