Siirry sisältöön

Patientens viljeyttringar

Intressebevakningsfullmakt

Magistratens information om intressebevakningsfullmakt

Edunvalvontavaltuutus ry:s webbsida, där hittas bl. a. mallformulär för att göra upp en fullmakt. (Förbundets webbsida endast på finska.)

Vårdtestamente

Vårdtestamente, praktiska instruktioner, länk till Duodecims Terveyskirjasto (bara på finska)

Vårdtestamente, instruktioner och blankett på Institutet för hälsa och välfärds sidor

Päivitetty: 8.4.2020 12:25
Luotu: 18.2.2015 13:30