Hoppa över menyer

Patientens viljeyttringar

Intressebevakningsfullmakt

Information om intressebevakningsfullmakt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats

Edunvalvontavaltuutus ry:s webbsida, där hittas bl. a. mallformulär för att göra upp en fullmakt. (Förbundets webbsida endast på finska.)

Vårdtestamente

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts livstestamente-blankett

Vårdtestamente, praktiska instruktioner, länk till Duodecims Terveyskirjasto (bara på finska)

Vårdtestamente, instruktioner och blankett på Institutet för hälsa och välfärds sidor

Päivitetty: 7.10.2021 12:44
Luotu: 18.2.2015 13:30