Hoppa över menyer

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientombudsmannen

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, exempelvis i ärenden beträffande bemötande, misstankar om felbehandling, sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att föra sin talan på andra på lagstiftning baserade sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Betjäning per telefon 

Tfn. 02 313 2399

mån–fre kl. 10–12, och på tisdagar och på torsdagar kl. 13–15.

Telefonen besvaras av den patientombudsman som är i tur. Du kan lämna ett telefonmeddelande under tjänstens öppethållningstider.

Datasäkert per myndighetsmeddelande

Suomi.fi-meddelanden
Välj Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Patientombudsmannen som mottagare.

Patientombudsmän

Det enklaste sättet att nå patientombudsmannen är att skicka en kontaktförfrågan potilasasiamies(a)tyks.fi. E-posten är inte skyddad. 

  • Patientombudsman Päivi Parjanen
  • Patientombudsman Virpi Saarinen
  • Patientombudsman Tiia Aaltonen, betjäning även på svenska och på engelska.
  • Patientombudsman Merja Mäkelä
  • Ledande patientombudsman (vikarie) Hanna Sykkö, betjäning även på svenska och på engelska.

Ledande patientombudsman Juhani Laine är borta och åter den 31 oktober 2022.

Päivitetty: 3.9.2021 10:09
Luotu: 26.11.2019 08:20