Hoppa över menyer

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientombudsmannen

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, exempelvis i ärenden beträffande bemötande, misstankar om felbehandling, sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att föra sin talan på andra på lagstiftning baserade sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Betjäning per telefon 

Via Åucs central tfn. 02 313 0000
mån–fre kl. 10–12, och på tisdagar och på torsdagar kl. 13–15

Datasäkert per myndighetsmeddelande

Suomi.fi-meddelanden
Välj Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Patientombudsmannen som mottagare.

Per e-post 

potilasasiamies(a)tyks.fi. E-posten är inte skyddad. 

Patientombudsmän

I Åbo

Patientombudsman Päivi Parjanen
tfn. 02 313 8459

Patientombudsman Virpi Saarinen
tis–fre tfn. 02 313 5909

Patientombudsman Hanna Sykkö
tfn. 02 313 0023

Betjäning även på svenska och på engelska.

Ledande patientombudsman Juhani Laine
tfn. 02 313 0023
Borta och åter den 30 april 2021. Vikarie: Hanna Sykkö.

I Loimaa

Patientombudsman Merja Mäkelä
tfn. 02 314 3000

Päivitetty: 4.1.2021 15:14
Luotu: 26.11.2019 08:20