Hoppa över menyer

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientsombudsmannens uppgifter är

 • ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter
 • bistå patienten som är missnöjd med sin hälso- eller sjukvård eller bemötandet där i att framställa en anmärkning, en patientskadeanmäla eller ett klagomål
 • informera om patientens rättigheter samt
 • arbeta i övrigt för atta främja patientens rättigheter och se till att de tillgodoses

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Betjäning per telefon 

Tfn. 02 313 2399

mån–fre kl. 10–12, och på tisdagar och på torsdagar kl. 13–15.

Telefonen besvaras av den patientombudsman som är i tur. Du kan lämna ett telefonmeddelande under tjänstens öppethållningstider.

Datasäkert per myndighetsmeddelande

Suomi.fi-meddelanden
Välj Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Patientombudsmannen som mottagare.

Personliga möten

 • Åucs Stamsjukhus i Åbo på vardagar
 • Åucs Loimaa sjukhus första måndagen i månaden
 • Åucs Salo sjukhus tredje torsdagen i månaden
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus i Nystad första måndagen i månaden

Vänligen boka ett möte via telefontjänsten.

Patientombudsmän

Det enklaste sättet att nå patientombudsmannen är att skicka en kontaktförfrågan potilasasiamies(a)tyks.fi. E-posten är inte skyddad. 

 • Patientombudsman Päivi Parjanen
 • Patientombudsman Virpi Saarinen
 • Patientombudsman Tiia Aaltonen, betjäning även på svenska och på engelska.
 • Ledande patientombudsman (vikarie) Hanna Sykkö, betjäning även på svenska och på engelska.

Ledande patientombudsman Juhani Laine är borta och åter den 30 april 2023.

Päivitetty: 31.8.2022 15:22
Luotu: 26.11.2019 08:20