Siirry sisältöön

Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter

Patientombudsmannen

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, exempelvis i ärenden beträffande bemötande, misstankar om felbehandling, sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att föra sin talan på andra på lagstiftning baserade sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Betjäning per telefon 

Via Åucs central tfn. 02 313 0000
mån–fre kl. 10–12, och på tisdagar och på torsdagar kl. 13–15

Datasäkert per myndighetsmeddelande

Suomi.fi-meddelanden
Välj Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Patientombudsmannen som mottagare.

Per e-post 

potilasasiamies(a)tyks.fi. E-posten är inte skyddad. 

Patientombudsmän

I Åbo

Patientombudsman Päivi Parjanen
tfn. 02 313 8459

Patientombudsman Virpi Saarinen
tis–fre tfn. 02 313 5909

Patientombudsman Hanna Sykkö
tfn. 02 313 0000

Betjäning även på svenska och på engelska.

Patientombudsman Susanna Friman
tfn. 02 314 6000

  • Primärvården i Pargas och i Kimitoön.
  • Inte ärenden gällande Åbolands sjukhus.

Betjäning på svenska och på finska.

Ledande patientombudsman Juhani Laine
tfn. 02 313 0023

I Loimaa

Patientombudsman Merja Mäkelä
Åucs, Primärvården i Loimaa och Pöytis
tfn. 02 314 3000

Päivitetty: 26.8.2020 10:10
Luotu: 26.11.2019 08:20